دعوتنامه برای ویزای کانادا

معمولاً لازم است برای دوستان یا اقوام خود که قصد مسافرت به کانادا دارند دعوتنامه ارسال کنید. دعوتنامه Letter of Invitation می تواند در موارد زیر به کار بیاید.

  • برای کسانی که جهت مسافرت به کانادا به ویزا TRV نیاز دارند
  • برای کسانی که برای مسافرت به کانادا به eTA نیاز دارند
  • برای کسانی که برای مسافرت به کانادا نه به ویزا TRV نیاز دارند و نه eTA

دعوتنامه برای کسانی که نیاز به ویزای توریستی TRV ندارند

به طور معمول کسانی که نیاز به ویزای توریستی ندارند، نیازی هم به دعوتنامه ندارند. با این حال دعوتنامه گاه به گاه می تواند مفید واقع شود. مثلاً اگر در مرز از مسافر سوال شود که به دلیل به کانادا آمده است ارائه دعوتنامه پاسخ خیلی از سوالات افسر مرزی BSO را خواهد داد و ممکن است جلوی سوال و جواب های بیشتر و دردسرهای احتمالی را بگیرد.

دعوتنامه برای کسانی که نیاز به ویزای توریستی TRV دارند

به صورت پیش فرض اغلب کسانی که برای مسافرت به کانادا به ویزای توریستی TRV نیاز دارند باید دعوتنامه داشته باشند. وقتی کسی به کانادا مسافرت می کند و ویزای توریستی (ویزای گردشگری) نیاز دارد باید سه مورد زیر را به افسر مهاجرت نشان بدهد.

  • به چه دلیل به کانادا مسافر می کند
  • آیا به امکانات مالی کافی برای مسافرت خود دسترسی دارد
  • آیا پس از پایان سفر خود و پیش از ابطال ویزای توریستی خود خاک کانادا را ترک می کند

دعوتنامه برای اثبات مورد اول کمک بسیار بزرگی خواهد بود و می تواند تا حدودی به مورد دوم هم کمک کند. بیشتر مواقع افسر مهاجرت به طور مشخص از شما می خواهد که حتما دعوتنامه ارسال کنید.


گواهی امضا یا برابر با اصل شدن دعوتنامه

به طور کلی نیازی نیست که دعوتنامه توسط یک فرد دارای مجوز گواهی امضا Commissioner of Oath یا یک فرد محضر دار Notary Public یا یک وکیل Lawyer or Attorney مورد تأیید قرار بگیرد. البته اگر می خواهید محکم کاری کنید می توانید دعوتنامه را تهیه کنید و نزد یکی از این افراد امضا کنید.

https://www.sahelgasht.com/canadian-invitation/


canada info ویزای توریستی کانادا

/ 0 نظر / 7 بازدید