پیکاپ ویزا چیست؟

iranian passport پیکاپ ویزا چیست؟

متقاضی ویزای کانادا ، آمریکا یا انگلیس بعد از مراجعه به دوبی – ارمنستان یا آنکارا و ارائه مدارک ، نهایتا به ایران برمی گردد و منتظر جواب درخواست ویزای خود می شود. اگر سفارتهای فوق الذکر به متقاضی جواب مثبت بدهند، متققاضی می تواند ویزای خود را از طریق ارسال پاسپورت خود به سفارت مربوطه و الصاق ویزا، نسبت به دریافت ویزای خود اقدام نماید ( بدون اینکه لازم باشد شخصا به سفارت مربوطه مراجعه نماید ) به عملیات ارسال پاسپورت به سفارت مربوطه و الصاق ویزا در آن و برگشت پاسپورت به ایران ، پیکاپ ویزا می گویند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید  ۵۷۸۳۵-۰۲۱

امور آژانسها : ۸۸۴۵۱۶۱۶ — ۸۸۴۵۴۰۰۰


/ 0 نظر / 7 بازدید